บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อนำเสนอ Open Source Solution ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้กับองค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้งานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลที่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับ Proprietary Solution แต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าและไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งในเรื่องของจำนวนผู้ใช้งานและการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ได้ตามการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กรได้อีกทางหนึ่ง

 

Open Source Solution ที่นำเสนอได้แก่

1. Data Migration & Integration (Pentaho Kettle)
2. Business Intelligence (Pentaho BI Suite)
3. Balanced Scorecard
4. ERP (Adempiere)
5. Enterprise Portal (Liferay)
6. CRM
7. Mobile Application Development (Andriod, ios)